Fältbehandling Skinnberedning

Fältbehandling Skinnberedning


För att uppnå bästa resultat av Er trofé, är hanteringen innan inlämning av största vikt för det slutgiltiga resultatet. Nedan följer några enkla råd som kan vara bra att veta.


Skinnet från Ert jaktbyte är för värdefullt för att gå till spillo.

- Skär och skrapa bort kött och festtrester.

- Salta sedan in skinnet rikligt på köttsidan med grov salt (stensalt). En rekommendation är för räv ca 2 kg salt och för älgkalv ca 15 kg salt.


- Skinn kan även frysas utan saltning. Torka dock aldrig skinn som ska beredas.Fr.o.m. Oktober 2021 återupptar vi skinnberedningsverksamheten igen efter en viss tids uppehåll.

Vi önskar gamla och nya skinnberedningskunder varmt välkomna tillbaka.