Montering

Montering


Montering (uppstoppning) av fåglar, huvuden och hela djur, stora som små,

är vår specialitet.


Vår verkstad har genom nya metoder och materialbruk utvecklat konservator-konsten så att vi idag är i stånd till att återge såväl enstaka som hela grupper av fåglar och djur på ett otroligt levande sätt för att erhålla det yttersta av naturtrogenhet och miljö på montagen.


Vi har även försäljning av färdigmonterade fåglar och djur.