Om oss

Om oss


TROFÉDEPÅN grundades 1961 av Jan Ohlsson och är miljödiplomerat med

godkänd anläggning och innehar länsstyrelsens yrkestillstånd.


Våra konservatorer är auktoriserade av SZK (Sveriges Zoologiska Konservatorer), varav en av totalt två konservatorer i Sverige, inom

samtliga delområden. Detta garanterar Dig som kund ett seriöst och

välgjort arbete.


Vi är ett kreativt företag med utveckling av nya metoder för att erhålla det

yttersta av naturtrogenhet och miljö på montagen.


Vår verkstad har genom nya metoder och materialbruk utvecklat konservator-

konsten så att vi idag är i stånd till att återge såväl enstaka som hela grupper

av fåglar och djur på ett otroligt levande sätt och till acceptabla priser.


Under årens lopp har Trofédepåns konservatorer, Jan och Kenneth Ohlsson, erhållit många höga placeringar i flertal konservatortävlingar.


Vi har levererat till bland annat Naturhistoriska Riksmuseet, Malmö Museum, flertalet andra länsmuseer, stort antal djurparker, SVT (Sveriges Television), teatrar, olika försäkringsbolag, Trafikverket (f.d. Trafiksäkerhetsverket), Polisen, Länsstyrelser, Volvo med många flera. Även privatpersoner är en mycket stor kundkrets till oss.


Är Du fortfarande tveksam till vem Du skall lämna Ditt uppdrag? Kika runt på vår hemsida eller besök oss i verkligheten och se våra produkter för att bestämma Dig.


Vi erbjuder Dig ett arbete av mycket hög kvalitet.

Välkommen som kund Du också!